Original

Plan pracy ChKA w roku szkolnym 2013/2014


Plan pracy ChKA w roku szkolnym 2013/2014

Termin

Rodzaj zajęć

Uczestnicy

Prowadzący/
/opiekun

Ilość godz/
dni

Miejsce

12-15 IX
2013

III Forum Młodych Chemików

Katarzyna Jędrzejewska,
Mateusz Marczyk

kl. IIB

Iwona Nowińska-Karoń

3 dni

Wrocław

27 IX 2013

Noc Naukowców

zainteresowani uczniowie

Pracownicy naukowi WCH UAM

 

 

WCH UAM

X 2013

Laboratorium- „Reakcje redoks”

klasa IIB

Pracownicy naukowi WCH UAM

Iwona Nowińska-Karoń

4

WCH UAM

X 2013

Zwiedzanie gmachu Collegium Chemicum Novum

Laboratorium- „Reakcje redoks”

klasa IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

Alicja Nowak

4

WCH UAM

IX-X 2013

I etap

60 Olimpiady Chemicznej

zainteresowani uczniowie

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

 

 

X 2013

Etap szkolny  Konkursu Chemicznego UAM

zainteresowani uczniowie

nauczyciele chemii VIII LO

1

VIII LO

XI 2013

Warsztaty chemiczne:

„Reakcje redoks”.

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

4

WCH UAM

11 XII 2013

Wycieczka edukacyjna do kopalni soli w Kłodawie

klasy IIB i IB

nauczyciele chemii,

nauczyciele wychowawcy

1 dzień

Kłodawa

XII 2013

Wewnątrz-szkolny konkurs na najlepszą pracę badawczą
o zastosowaniu
reakcji redoks.

zainteresowani uczniowie klas ChKA

nauczyciele chemii,

 

3

VIII LO

30 I 2014

Organizacja 
i udział
w
„II Akademii Projektów Chemicznych”

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

nauczyciele chemii,

 

4

VIII LO

II 2014

Warsztaty chemiczne

*

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

 

3

WCH UAM

III 2014

1 Wykład otwarty UAM*

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

 

1,5

WCH UAM

III 2014

2 Wykład otwarty UAM*

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

1,5

WCH UAM

III 2014

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

zainteresowani uczniowie

IIB i IB

nauczyciele VIII LO, komitet org. konkursu

1

VIII LO

III 2014

Sympozjum Naukowe w XVI LO

„Nowe Technologie”

zainteresowani uczniowie

IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM, nauczyciele chemii XVI i VIII LO

4

XVI LO

III 2014

3 Wykład otwarty UAM*

klasy IIB i IB

Pracownicy naukowi WCH UAM

 

1,5

WCH UAM

III 2014

Laboratorium*

klasa IIB

Pracownicy naukowi WCH UAM

Iwona Nowińska-Karoń