Original

Plan pracy na rok 2016/2017


PLAN ZAJĘĆ dla PKM
na rok akademicki 2016/2017
w ramach patronatu
Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu

1. Wykłady: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a
 
Lp.
Termin
wykładu
Nazwisko
wykładowcy
Tematyka
wykładu
Klasa
1.
29.11. 2016
godz. 10
inauguracyjny
Dr Justyna Czekajewska
Katedra Nauk Społecznych
Godność osoby umierającej - powinnością moralną w medycynie
 
2E, 2F
 
2.
13.12.2016
godz. 11
Sala B
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii
Neurologia kliniczna
3E
3.
12.01.2017
godz. 11
Sala A
Dr hab. Maciej Cymerys
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
Nadciśnienie tętnicze           
1E, 1F
4.
26.01.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab.
Henryk Wysocki
Kardiologia
3E, 3F
5.
17.02.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab.
Maciej Krawczyński
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Genetyka Kliniczna
1E, 1F
6.
07.03.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Ginekologia
3E, 3F
7.
11.04.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Botanika farmaceutyczna
 
2E, 2F
8.
18.05.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab. Katarzyna Łącka
Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
Endokrynologia
2E, 2F
9.
13.06.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab. Jacek Kaczmarczyk
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii
Ortopedia
2E, 2F
10.
25.09.2017
godz. 11
Sala A
Prof. dr hab. Maria
Borysewicz-Lewicka
Katedra Stomatologii Dziecięcej
Stomatologia
2E, 2F
 


Zajęcia seminaryjne
 
Lp
Termin
zajęć
Nazwisko
prowadzącego
Tematyka
Ilość godz. dydakt.
1.
do uzgodnienia
Dr Jarosław Sobański
 
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Anatomia
3E, 3F
30 uczniów
2.
do uzgodnienia
 
Dr Anna Budzianowska
 
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin
Botanika Farmaceutyczna
2E, 2F
30 uczniów
3.
do uzgodnienia
 
Dr Ewa Totoń
 
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
Analityka Medyczna
1E, 1F
30 uczniów
4.
do uzgodnienia
 
Ziemowit Gólski
 
 
Sekcja Symulacji Medycznej
Symulacja Medyczna
1E, 1F
30 uczniów
5.
do uzgodnienia
Dr Hanna Buczkowska
 
Katedra Optometrii i Biologii Układu Widzenia
Optometria
1E, 1F
30 uczniów
6.
do uzgodnienia
 
Mgr Maria Kuczkowska/ mgr Iwona Stebner
 
Biblioteka UMP
Zajęcia biblioteczne
3E, 3F
dla chętnych
 
 
Zajęcia dodatkowe :
XX Festiwal Nauki UMP – klasy 1E, 1F
Konferencja naukowa „Młodzież w świecie nauki” – klasy 3E, 3F
 
3. Zajęcia w klinikach - zajęcia jednodniowe, łączone neurologia,neurochirurgia, neurologia rozwojowa, kardiologia i gastroenterologia, ul. Przybyszewskiego 49 - 30 uczniów z klas 3E, 3F
 
Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Katedra i Klinika Wieku Rozwojowego UMP  
 
Lp.
Nazwisko
prowadzącego
Tematyka
1.
Mgr Michał Prendecki/
Mgr Marta Kowalska
Biologia molekularna
2.
Prof. Włodzimierz Liebert
Neurochirurgia
3.
Dr Anna Wilczewska-Wiktor
Neurologia rozwojowa
4.
Dr Wojciech Ambrosius
Pracownia
USG
5.
Mgr Małgorzata Drzewiecka
Pracownia
EEG
6.
Dr hab. Jolanta Dorszewska
Seminarium
7.
Dr Jolanta Florczak-Wyspiańska
Neurologia
 
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych UMP
 
Nazwisko
prowadzącego
Tematyka
Dr hab. Andrzej Minczykowski
Pracownia ECHO serca
Dr hab. Przemysław Guzik
Pracownia zaburzeń rytmu serca
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UMP
Nazwisko
prowadzącego
Tematyka
Ilość godz. dydaktycznych
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska
Pracownia
endoskopii
1 godz./ 1 klasa
medyczna/
biologiczna
Dr Marcin Gabryel
Pracownia
tomografii i rezonansu
1 godz./ 1 klasa
medyczna/
biologiczna
Mgr Alina Baturo
Zasady żywienia
1 godz./ 1 klasa
medyczna/
biologiczna
 
Dni akademickie na wydziale biologii UAM
14.02.2017r. – klasa 2F

15.02.2017r. – klasa 2E