Original

Zajęcia na UAM


Powtórka do matury na Wydziale Chemii UAM

W piątek 2 grudnia maturzyści z Chemicznej Klasy Akademickiej uczestniczyli w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Młodzież wysłuchała wykładu na temat: „Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów", w trakcie którego zostały przypomniane pojęcia związane ze stałą i stopniem dysocjacji, skalą pH i iloczynem jonowym wody. Następnie odbyły się warsztaty obliczeniowe.

Nasi maturzyści nie mieli kłopotu z obliczeniami stechiometrycznymi, obliczaniem stężenia molowego, procentowego i przeliczaniem stężeń. Mimo, że do matury zostało jeszcze pięć miesięcy to na pewno warto było powtórzyć i usystematyzować wiedzę.