Original

Z chemią na TY


W piątek, 25 listopada klasa 2D, Chemiczna Klasa Akademicka, uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego szkolenia BHP, po którym uczniowie otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy a następnie przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów:

Reakcja tlenku węgla(IV) z zasadą wapniową,                    

Reakcja tlenku miedzi (II) z kwasem solnym,

Reakcja wodoroortofosforanu(V) sodu z wodą wapienną,

Reakcja diwodoroortofosforanu (V) sodu z wodorotlenkiem wapnia,

Reakcja wodorotlenków miedzi(II), żelaza(III), ołowiu(II) z kwasem azotowym(V),

Reakcja azotanu(V) sodu z chlorkiem sodu,

Reakcja cynku z siarczanem(VI) miedzi(II),

Reakcja miedzi z siarczanem(VI) cynku,

Reakcja cynku z kwasem solnym,

Reakcja żelaza z siarczanem (VI) miedzi (II)

Reakcja soli siarczanu (VI) miedzi (II), azotanu (V) ołowiu (II), chlorku żelaza (III) z zasadą sodową,

Reakcja jodku potasu z azotanem (V) srebra.

 

Po każdym wykonanym doświadczeniu uczniowie zapisywali obserwacje oraz równania reakcji uzupełniając otrzymane karty pracy.

Po zajęciach laboratoryjnych młodzież wysłuchała wykładu wygłoszonego przez pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat: „Metod otrzymywania soli”.

Takie zajęcia na pewno rozbudzają zainteresowanie uczniów chemią.
Nad wszystkim czuwały pani prof. dr hab. Anna Gąsowska oraz pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska.