Original

Zajęcia EKA 2016/17


 

Oferta Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego:

 

W semestrze zimowym dla klasy pierwszych prowadzone są zajęcia z przedmiotu   "Wstęp do ekonomii", gdzie przedstawiane są najważniejsze problemy makro-  i mikroekonomii w ujęciu ilościowym (nie brakuje wzorów, wykresów, obliczeń).

Zajęcia odbywają się co tydzień we wtorki w godz. 16:40- 18:15 w sali 212 w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dla klas drugich prowadzone są zajęcia z "Narzędzia i metody informatyki ekonomicznej", na których prowadzący przedstawia narzędzia informatyczne i ich zastosowania do poszukiwania informacji i wiedzy w Internecie (przydatne podczas samodzielnej nauki np. przed maturą), wyjaśnia pojęcia typu "big data" i podpowie jak doszukiwać się wiedzy w dużych zbiorach danych.  Ponadto zaprezentuje inne, przydatne każdemu ekonomiście (ale nie tylko) wiadomości.

Zajęcia odbywają się co tydzień we wtorki w godz. 16:40 - 18:15 w laboratorium komputerowym w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego.

W semestrze letnim uczniom klas pierwszych proponujemy "Wprowadzenie do statystyki ekonomicznej", gdzie odkrywane będą podstawy i tajniki jednego z najlepiej opłacanych zawód w Polsce (mediana zarobków statystyków jest wyższa niż informatyków wszystkich specjalizacji).

Dla klasy drugiej przygotowaliśmy "Problemy optymalizacyjne w ekonomii".

Oba przedmioty odbywać się będą w tych samych godzinach, we wtorki i oba co dwa tygodnie (po 8 spotkań każde).