Original

Pełni zapału


Pełni zapału

W piątek 28 października, u progu bardzo długiego weekendu, po siedmiu lekcjach, niestrudzona sześcioosobowa grupa uczniów z klasy ID ChKA uczestniczyła w dodatkowej lekcji chemii.

Młodzi chemicy szkolili się w trudnej sztuce pipetowania z pompką i miareczkowania alkacymetrycznego. Piotr okazał się być chemikiem radosnym i niezrażającym się drobnymi porażkami. Ola i Weronika były skrupulatne, dokładne i bardzo skupione. Paula była wytrwała i cierpliwa, wykonała więcej prób niż jej koleżanki i koledzy. Pracujący w jednym zespole Ola i Jakub byli najbardziej dociekliwi zwłaszcza w trakcie doświadczenia z sumowaniem barw.

Uważam, że czas spędzony na wykonywaniu eksperymentów chemicznych zaowocuje w przyszłości.

Zdjęcia >>>