Original

Inauguracja ChKA


Zajęcia na Wydziale Chemii UAM.

18 października 2016 roku, w godzinach popołudniowych, uczniowie ChKA z klas ID, IID i IIID uczestniczyli w zajęciach inaugurujących pracę klas akademickich pracujących pod patronatem Wydziału Chemii UAM.

W programie było krótkie wystąpienie pani prodziekan do spraw dydaktycznych prof. dr hab. Renaty Jastrząb, a następnie uczniowie wysłuchali dwóch wykładów.

Pierwszy wykład zatytułowany „Arktyka - ziemia nadal poznawana” przedstawił prof. dr hab. Przemysław Niedzielski i drugi wykład  to „Katastrofy ekologiczne”, który wygłosił prof. dr hab. Wiesław Wasiak.