Original

Zagraniczne sesje EYP


 Dominika Piosik, uczennica klasy 3C FKA, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwukrotnie reprezentowała Polskę na międzynarodowych wydarzeniach Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) we Francji i Serbii.

Pierwsze z nich to 82. Międzynarodowa Sesja EYP będąca największym wydarzeniem EYP zorganizowanym w tym roku i jednocześnie mająca najwyższy standard akademicki. Jej wyjątkowość, poza liczbą uczestników (ponad 300), polegała na tym, że po raz pierwszy w historii organizacji delegaci wypowiadali się w 3 oficjalnych językach (angielskim, francuskim i niemieckim), a ich słowa tłumaczono symultanicznie. Innowacją było zaproszenie do udziału w tak dużym wydarzeniu uczniów, którzy jeszcze nigdy nie mieli kontaktu z EYP. Młodzież spędziła trzy dni, poznając się na plażach Saint-Malo, by później przenieść się do Rennes i podjąć pracę w komitetach, a na koniec zaprezentować przygotowane rezolucje podczas Zgromadzenia Generalnego.

Drugim natomiast było Międzynarodowe Forum w Belgradzie przygotowane we współpracy z OBWE pod hasłem: „Dialog Zaufanie Bezpieczeństwo”. Tym razem na konferencji pojawili się przedstawiciele nie tylko kilkudziesięciu krajów europejskich, ale także USA, Kanady i państw Azji Centralnej (m.in. Kazachstanu i Tadżykistanu), by dyskutować o problemach związanych między innymi z masowym zbieraniem danych przez agencje bezpieczeństwa oraz konfliktem zbrojnym na granicy Armenii i Azerbejdżanu.

Zachęcamy wszystkich uczniów VIII LO, aby biorąc przykład z Dominiki, włączali się w działalność Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, przyjdź na zebranie SzRU w każdą środę na dużej przerwie w bibliotece szkolnej.