Original

ChKA


Plan pracy Chemicznej Klasy Akademickiej (ChKA)

 w VIII Liceum Ogólnokształcącym

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

na rok szklony 2016/2017

Klasa III D

 1. 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2016)*,
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2016 oraz luty, marzec, kwiecień 2017)*.
 2. Udział w warsztatach przygotowujących do matury, prof. dr hab. Teresa Łuczak (listopad/grudzień 2016, styczeń/luty 2017)
  • kinetyka chemiczna,
  • termodynamika chemiczna,
  • elektrochemia,
  • izomeria związków organicznych.*
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „V Akademię Projektów Chemicznych” (18 listopada 2016) na temat: „Domowa kataliza”.
 4. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2017).
 5. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
 6. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".
 7. Zajęcia dodatkowe, prowadzone przez nauczyciela chemii, przygotowujące do matury. 

Klasa II D

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2016),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2016 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2017)*.
 2. Laboratorium z chemii nieorganicznej- pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (I semestr roku szkolnego 2016/2017)*.
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „V Akademię Projektów Chemicznych” (18 listopada 2016) na temat: „Domowa kataliza”.
 4. Organizacja międzyszkolnej uroczystości połączonej z konkursem na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej na temat: „Domowa kataliza" (18 listopada 2016).
 5. Laboratorium z chemii nieorganicznej- pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (II semestr roku szkolnego 2016/2017). Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XX Poznańskiego
 6.  Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2017). Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (marzec 2017).
 7. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Ochrona środowiska - badania, monitoring i prognozy” na IX Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2017).
 8. Udział uczniów w „IX Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2017).
 9. Laboratorium z technologii chemicznej- pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska (maj 2017)*.
 10. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
 11. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".

Klasa I D

 1. 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2016),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2016 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2017)*.
 2. Zajęcia laboratoryjne (w 10 osobowych grupach), zorganizowane przez nauczycieli chemii w pracowniach chemicznych VIII LO – pipetowanie, miareczkowanie, prażenie, elementy chemii analitycznej ( I i II semestr roku szkolnego 2016/2017).
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „V Akademię Projektów Chemicznych” (18 listopada 2016) na temat: „Domowa kataliza”.
 4. Udział uczniów w pokazach chemicznych zorganizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii UAM – dr Piotr Jagodziński (październik 2016 i marzec 2017)*.
 5. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (marzec 2017).
 6. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XX PoznańskiegomFestiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2017).
 7. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Ochrona środowiska - badania,monitoring i prognozy” na IX Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2017).
 8. Udział uczniów w „IX Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2017).
 9. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
 10. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik".
 
 
* Terminy i ilość zajęć na Wydziale Chemii UAM są orientacyjne.