Original

Sukces w konkursie języka niemieckiego


Na przełomie kwietnia i maja miał miejsce międzyszkolny konkurs: Gedichte als Comic - wiersze niemieckojęzycznych poetów w komiksie organizowany przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.

Konkurs adresowany był do uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych i licealnych uzdolnionych plastycznie, interesujących się językiem niemieckim, którzy postanowili zmierzyć się z interpretacją wiersza przy pomocy środków stylistycznych właściwych komiksowi. Pierwsze miejsce zajęła Anna Kantor z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.