Original

Młodzież w Świecie Nauki


14 kwietnia 2016 r. klasy biologiczno – chemiczne: 1e, 1f oraz 2f wzięły udział w konferencji „Młodzież w Świecie Nauki – II Spotkanie Młodzieży Licealnej i Studentów” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja była kolejnym spotkaniem przyszłych i obecnych studentów zainteresowanych ogólnie pojętymi naukami medycznymi. Władze uczelni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników zorganizowały spotkanie w dwóch formach, polsko- i anglojęzycznej.
Uczniowie naszej szkoły wysłuchali serii bardzo ciekawych wykładów i prelekcji wygłoszonych przez wykładowców i ekspertów w dziedzinie badań klinicznych z renomowanych ośrodków badawczych w Poznaniu, a także wzięli czynny udział w spotkaniu. Pięcioro z nich zostało zgłoszonych do konkursu na najlepszą pracę badawczą.
Wszystkie zgłoszone przez nas prace uzyskały akceptację komisji konkursowej, a streszczenia zostały opublikowane w specjalnie przygotowanej na tę okazję jednodniówce.
Warto podkreślić, że uczeń klasy 3f – Jan Spychalski został wyróżniony i otrzymał nagrodę za najlepszą pracę w wersji posterowej.
Gratulujemy sukcesu!