Original

Chemiczne Tornado


W piątek 22 kwietnia 2016 roku Chemiczna Klasa Akademicka IID uczestniczyła w pokazie eksperymentów chemicznych z komentarzem na Wydziale Chemii UAM. Dzięki pracownikom Zakładu Dydaktyki Chemii, dr Piotrowi Jagodzińskiemu i dr Robertowi Wolskiemu,  nasi uczniowie zobaczyli jaki wpływ na szybkość reakcji chemicznej mają temperatura i obecność katalizatora, zapoznali się z egzotermicznymi reakcjami polimeryzacji, obserwowali przebieg reakcji fosforu czerwonego z chloranem(V) potasu, oglądali „węże faraona" i widzieli „chemiczne tornado". Przede wszystkim poznali przyczyny zachodzenia tych reakcji i warunki ich przeprowadzania.