Original

Czcimy pamięć o ofiarach II wojny światowej


Mogiła zbiorowa więźniów obozu w Żabikowie

W miejscu zamkniętego w 1938 r.  zakładu Suwalskiego w Żabikowie powstał w 1943 r. obóz karno- śledczy. Jego pełna nazwa brzmiała Polizeigefängnis der Sicherhaitspolizei Und Arbeitserziehungslager Posen-Lenzingen (Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań-Junikowo). Obóz był więc częściowo więzieniem śledczym Gestapo, ale również więzieniem policyjnym, gdzie przetrzymywano Polaków w celu przesłuchań. W czasie funkcjonowania obozu, czyli od 5.06.1943 do 20.01.1945 roku przebywało tam ogółem 21 624 więźniów. Byli to żołnierze Armii Krajowej okręgu poznańskiego i pomorskiego, członkowie Polskiej Partii Robotniczej i ludność cywilna, łącznie 18160 więźniów. W obozie przetrzymywano także komunistów i dezerterów pochodzenia niemieckiego (1500 osób), Żydów (900 osób), obywateli radzieckich (300 osób) oraz pozostałych obcokrajowców, w tym Węgrów i Słowaków (764 osób). Po wyzwoleniu obozu spod okupacji hitlerowskiej społeczność stworzyła zbiorową mogiłę rozstrzelanych więźniów w trzech egzekucjach. Na cmentarzu parafialnym w Żabikowie zostało pochowanych 63 Polaków. Pierwsza egzekucja odbyła się 9.01.1945 roku, kiedy to  zamordowano 18 więźniów przez strzał w tył głowy. Kolejna egzekucja odbyła się 12 stycznia, kiedy pluton SS-manów rozkazał zamordować 12 więźniów. Po likwidowaniu obozu żabikowskiego 22 stycznia rozstrzelano 33 więźniów. Ze wszystkich zamordowanych Polaków udało się ustalić tożsamość tylko 18 więźniów w tym jednej kobiety. Informacji o zamordowanych osobach jest niewiele, wiadomo tylko, że rozpiętość wieku ofiar wahała się od 18 do 55 lat.

 

"Pamięci tych, którzy na cmentarzu i w obozie żabikowskim złożyli najwyższą ofiarę własnego życia Bogu i Ojczyźnie, by Polska żyła."
 

Donata Jagielska i Sonia Jankowska

 

 

 

http://mpn.poznan.uw.gov.pl/lubon-zabikowo_oboz

http://cgw.poznan.uw.gov.pl/lubon-mogila-zbiorowa-wiezniow-obozu-w-zabikowie