Original

EYP DAY @ VIII LO


W sobotę 19 marca nasza szkoła  za sprawą  sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży  wypełniła się młodzieżą z poznańskich liceów. Organizatotami sesji byli: Dominika Piosik z 2c, Anna Matysiak z 2e, Bartosz Maćkowiak z 2e, Satnisław Garstecki z 2g i Maciej Pankowski z 2e we współpracy z EYP Poland.

Ponad 60 licealistów wcieliło się w role parlamentarzystów, by w 6 komitetach debatować nad aktualnymi problemami, z którymi borykają sie młodzi ludzie. Tematy dotyczyły bezrobocia wśród młodych, nauczania w systemie e-lerningowym, krzewienia tolerancji, dostępności międzynarodowej edukacji, używek, a także problemów dzieci opuszczających domy dziecka.

Wszystkie grupy wypracowały pomysły, które ich zdaniem mogą się przyczynić do poprawy sytuacji w wymienionych obszarach. Następnie na zgromadzeniu ogólnym debatowano nad zapisanymi w rezolucjach rozwiązaniami i poddano je głosowaniu.

Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie delegatów oraz fakt, że 6 uczestników zostało wybranych na sesję w Chorwacji. Była to pierwsza taka sesja w Poznaniu. Stała się inspiracją dla uczestników do działań na rzecz społeczeństwa, miejscem wymiany doświadczeń, panelem do ćwiczeń umiejętności językowych oraz skłoniło do refleksji nad aktualnymi problemami Europy.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie naszej inicjatywy.

W imieniu organizatorów

Anna Matysiak

 

 Fotorelacja:

https://onedrive.live.com/?authkey=!ALFoAHQv4awGj9s&id=ED3554512B0FC189!7230&cid=ED3554512B0FC1891drv.ms/1Uk9JPT