Original

Dzień Zdrowia Jamy Ustnej


Uczniowie klas biologiczno – chemicznych naszej szkoły brali udział  5. marca 2016 r. w I Edycji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej dla Młodzieży Licealnej Wielkopolski.
Celem akcji była promocja zdrowia jamy ustnej wśród uczniów szkół średnich poprzez serię bardzo ciekawych wykładów oraz przeglądy stomatologiczne.
Organizatorem akcji było Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Jacka Wysockiego.
Nasi uczniowie poddali się przeglądom stomatologicznym, których wynik wraz z indywidualnymi zaleceniami wynikającymi z badania zostanie przesłany drogą mailową do każdego z uczestników, a także wysłuchali następujących wykładów:

  • „Co w buzi piszczy? Jama ustna a cały organizm.”
  • „Piękny uśmiech vs. zdrowe zęby.”
  • „Ślina zwierciadłem ludzkiego ciała.”

Ósemkowicze brali również udział w instruktażu prawidłowej higieny jamy ustnej oraz na zakończenie - w konkursie, w którym mieli szansę wykazać się zdobytą wiedzą podczas wykładów.
Konkurs składał się z dwóch etapów – eliminacji, w formie testu  oraz finału, w którym wyłoniono trzy najlepsze  osoby.
Warto podkreślić, iż do finału zakwalifikowały się dwie nasze uczennice: Barbara Jacczak z klasy 2f oraz Karolina Serba z klasy 3e, która osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich uczestników!
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali pakiet do higieny jamy ustnej od sponsora – firmy Colgate oraz certyfikaty uczestnictwa w kampanii edukacyjno – profilaktycznej.