Original

Zajęcia w szpitalu


25 lutego 2016 r. uczniowie klasy 3e oraz 3f brali udział w zajęciach dydaktycznych, w Szpitalu Klinicznym nr 2 przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.
Zajęcia odbywały się w ramach współpracy zawartej z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, obejmowały wykłady oraz część warsztatową, w Pracowni Neurobiologii, Klinice Kardiologii, Neurologii, Neurologii Rozwojowej, Neurochirurgii oraz Gastroenterologii.
Powitała nas Pani doc. Jolanta Dorszewska, która koordynuje współpracę UMP ze szkołami średnimi, a następnie zostaliśmy podzieleni na 4 grupy, które pod opieką lekarzy udały się do poszczególnych klinik.
W trakcie zajęć w Klinice Kardiologii mieliśmy niezwykłą okazję obserwacji wszczepienia pacjentowi stenów, w Klinice Neurologii wieku Rozwojowego poznaliśmy historię choroby nastolatki chorującej na zespół Rasmussena, a w pracowni USG Dopplera zapoznaliśmy się z metodami diagnostyki udarów mózgu, badaliśmy sobie przepływy krwi w obrębie tętnicy szyjnej.
Ostatnim punktem programu był wykład Pani prof. dr hab. Grażyny Michałowskiej – Wender pt. „Podstawowe badania płynu mózgowo – rdzeniowego”.
Dzięki tak ciekawym zajęciom wielu z nas utwierdziło się w przekonaniu, że warto studiować medycynę i przyszłości wykonywać niezwykle trudny i pasjonujący zawód lekarza.