Original

Diamentowy sukces


Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jako organizator IX Ogólnopolskiej Olimpiady „O diamentowy Indeks AGH" poinformowła, że nasz uczeń, Kamil Piechowiak z klasy 2A IKA zakwalifikował się do III (centralnego) etapu olimpiady. Praca Kamila uzyskała 100% przeliczeniowych punktów z przedmiotu fizyka i 85% z przedmiotu matematyka.

Serdecznie gratulujemy!

Etap centralny odbędzie się w Krakowie w Akademii Górniczo - Hutniczej dniach 19 - 20.03.2016r.