Original

Złota Szkoła 2016


Nasza szkoła - VIII LO Poznań ponownie otrzymała tytuł „Złotej Szkoły" w Rankingu Szkół Perspektywy 2016!
Zajęliśmy 39 miejsce w Polsce (na 500 liceów w rankingu ogólnopolskim) i tym samym przesunęliśmy się aż o 24 pozycji w górę w stosunku do rankingu z roku 2015r.
 
Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 18. przyglądała się osiągnięciom 2167 liceów ogólnokształcących i 1817 techników w kraju. W rankingu zaprezentowała 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce. Wyniki przedstawiła w dwóch głównych zestawieniach: Ranking Liceów 2016 oraz Ranking Techników 2016, oraz czterech dodatkowych rankingach: Maturalny Ranking Liceów, Maturalny Ranking Techników, Ranking Olimpijski i Ranking Egzaminów Zawodowych.

Ranking uwzględnia szkoły, w których wyniki średnie z matury w maju 2015r. z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przy czym dla liceów pod uwagę brana była jedynie matura zdawana w „nowej formule".