Original

Nasz uczeń uzyskał maxa w Bobrze!


 

Z prawdziwą radością informujemy, że w polskiej edycji VIII - ego Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” 2013 laureatem został Kacper Kurzeja, uczeń 3A IKA (Informatycznej Klasy Akademickiej) uzyskując najlepszy wynik w Polsce. Zdobył 120 pkt. / 120 pkt.
To już drugi raz w historii konkursu Bóbr nasz uczeń uzyskał możliwie maksymalną liczbę punktów (IV edycja Bóbr 2009,  Łukasz Kaczmarek z klasy III A IKA, uczeń p. prof. Aliny Gościniak).
Uroczyste zakończenie VIII Konkursu Informatycznego Bóbr odbędzie się 7 marca 2014 roku (piątek), w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18. Organizatorzy zaprosili naszego ucznia wraz z opiekunem p.prof. Aliną Gościniak.

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.
W tegorocznym konkursie udział wzięło:
  • 4028 uczniów z 301 szkół ponadgimnazjalnych
  • 3706 uczniów z 234 gimnazjów
  • 5735 uczniów z 381 szkół podstawowych w kategorii klas IV - VI
  • 2464 uczniów z 501 szkół podstawowych w kategorii klas I - III
W sumie 15933 uczniów ze 1117 różnych szkół.