Original

Zajęcia ChKA 2015


W piątek, 27 listopada klasa 2D, Chemiczna Klasa Akademicka, uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego szkolenia BHP, po którym uczniowie otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy a następnie przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów:

Reakcja tlenku węgla(IV) z zasadą wapniową,                    

Reakcja wodorotlenku baru z kwasem siarkowym(VI),

Reakcja wodoroortofosforanu(V) sodu z wodą wapienną,

Reakcja wodorotlenków litowców z solami miedzi(II), ołowiu(II), żelaza(III),

Reakcja wodorotlenków miedzi(II), żelaza(III), ołowiu(II) z kwasem azotowym(V),

Reakcja azotanu(V) sodu z chlorkiem sodu,

Reakcja cynku z siarczanem(VI) miedzi(II),

Reakcja miedzi z siarczanem(VI) cynku,

Reakcja cynku z kwasem solnym,

Reakcja żelaza z kwasem solnym.

 

Po każdym wykonanym doświadczeniu uczniowie zapisywali obserwacje oraz równania reakcji uzupełniając otrzymane karty pracy.

Po zajęciach laboratoryjnych młodzież wysłuchała wykładu wygłoszonego przez pana
prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat: „Metod otrzymywania soli”.

Takie zajęcia na pewno rozbudzają zainteresowanie uczniów chemią. Nad wszystkim czuwały pani prof. dr hab. Anna Gąsowska oraz pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska.

Zobacz zdjęcia >>>