Original

Uwaga! PKMPlan zajęć na rok szkolny 2015/2016   

  1. Udział w wykładach w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP,

ul. Przybyszewskiego 37a (wszystkie wykłady trwają jedną godzinę zegarową i rozpoczynają się o godz. 11.00.)

 

Termin

wykładu

Wykładowca

Tematyka

wykładu

Udział

klas

28.10.2015

środa  

Prof. dr hab. Wojciech Kozubski

Neurologia kliniczna

Choroby zakaźne układu nerwowego

II e

II f

23.11.2015

poniedziałek

Prof. dr hab. Henryk Wysocki

Kardiologia

II e

III f

15.12.2015

wtorek

Dr hab. Maciej  Cymerys

Nadciśnienie tętnicze

II e

III f

14.01.2016

czwartek

Prof. dr hab. Ewa Wender-

Ożegowska

Ginekologia

III e

  III f

22.02.2016

poniedziałek

Prof. dr hab. Maciej Krawczyński

Genetyka kliniczna

I e

I f

7.03.2016

poniedziałek

Prof. dr hab. Katarzyna Łącka 

Endokrynologia

III e

III f

21.03.2016

poniedziałek

Dr n. med. Jolanta Florczak-

Wyspiańska

Neurologia

III e

III f

12.04.2016

wtorek

Prof. dr hab. Jaromir Budzianowski

Botanika farmaceutyczna

III e

III f

17.05.2016

wtorek

Dr Ewa Gajewska

Fizjoterapia

II e

II f

14.06.2016

wtorek

Dr Joanna Łupicka

Anatomia

II e

II f

19.09.2016

poniedziałek

Prof. dr hab. Maria Borysewicz -

Lewicka

Stomatologia

 

 

  1. Udział w zajęciach seminaryjnych: (termin do uzgodnienia)

 

Prowadzący

Tematyka

Udział klas

Dr Joanna Łupicka

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Anatomia

 

zainteresowani uczniowie z klas  III e, III f

 

Dr  Anna  Budzianowska

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin  

Botanika Farmaceutyczna

zainteresowani uczniowie z klas I e, I f

Dr Ewa Totoń

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Analityka Medyczna

zainteresowani uczniowie z klas II e, II f

 

  1. Zajęcia kliniczne – jednodniowe w Katedrach i Klinikach Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Neurologii Rozwojowej oraz Intensywnej Terapii Kardioloogicznej i Chorób Wewnętrznych a także Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych UMP

- zainteresowani uczniowie z klas III e, III f. (termin do uzgodnienia)

 

  1. Inne działania:

- udział w Festiwalu Nauki UMP – klasy I e, I f

- udział w konferencji naukowej  UMP 14.04.2015  – klasy I e, I f