Original

Plan pracy ChKA 2015/16


 

Plan pracy Chemicznej Klasy Akademickiej (ChKA)
 w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
na rok szk. 2015/2016
 
Klasa III B
1. Udział w wykładach WCH UAM
·         wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2015)*,
·         wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2015 oraz luty, marzec, kwiecień 2016)*.
2.Udział w warsztatach przygotowujących do matury, prof. dr hab. Teresa Łuczak
   (listopad 2015, luty 2016)
·         kinetyka chemiczna,
·         termodynamika chemiczna,
·         elektrochemia,
·         izomeria związków organicznych.*
3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „IV Akademię
    Projektów Chemicznych” (20 listopada 2015) na temat: „Chemik detektywem”.
4. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach XIX Poznańskiego
     Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2016).
5. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
6. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim
     Konkursie Chemicznym "Alchemik".
 
 
Klasa II D
1. Udział w wykładach WCH UAM
·         wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2015),
·         wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2015 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2016)*.
2. Laboratorium z chemii nieorganicznej- pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (listopad 2015)*.
3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „IV Akademię
    Projektów Chemicznych” (20 listopada 2015) na temat: „Chemik detektywem”.
4. Organizacja międzyszkolnej uroczystości połączonej z konkursem na najlepsze
       sprawozdanie z pracy badawczej na temat: "Chemik detektywem" (20 listopada 2015).
5. Laboratorium z chemii nieorganicznej- pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (styczeń
     lub luty 2016
)*.
5. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach XIX Poznańskiego
     Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2016).
6. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte
    w VIII LO (marzec 2016).
7. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Kolorowy zawrót głowy”
     na VIII Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2016).
8. Udział uczniów w „VIII Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO
      w    Krzesinach (marzec 2016).
9. Laboratorium z technologii chemicznej- pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska
      (maj 2016).
10. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
11. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim
     Konkursie Chemicznym "Alchemik".
 
Klasa I D
1. Udział w wykładach WCH UAM
·         wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2015),
·         wykłady otwarte na WCH UAM (listopad, grudzień 2015 oraz luty, marzec, kwiecień, maj 2016)*.
3. Zajęcia laboratoryjne (w 10 osobowych grupach), zorganizowane przez nauczycieli chemii
     w pracowniach chemicznych VIII LO – pipetowanie, miareczkowanie, prażenie, elementy
     chemii analitycznej ( październik, 2015 i kwiecień 2016).
4. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „IV Akademię
    Projektów Chemicznych” (20 listopada 2015) na temat: „Chemik detektywem”.
5. Udział uczniów w pokazach chemicznych zorganizowanych przez Zakład Dydaktyki
      Chemii UAM – dr Piotr Jagodziński (październik 2015 i marzec 2016).
6. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte
    w VIII LO (marzec 2016).
7. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach XIX Poznańskiego
     Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2016).
8. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Kolorowy zawrót głowy”
      na VIII Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2016).
9. Udział uczniów w „VIII Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO
      w    Krzesinach (marzec 2016).
10. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego lub instytucji naukowej.
11. Udział w Olimpiadzie Chemicznej, Konkursie Chemicznym UAM i Ogólnopolskim
     Konkursie Chemicznym "Alchemik".
 
 
* Terminy i ilość zajęć na Wydziale Chemii UAM są orientacyjne.
 
 
 
Dla najlepszych uczniów Chemicznych Klas Akademickich przewiduje się możliwość uczestnictwa w obozie naukowym zorganizowanym przez Wydział Chemii UAM w czasie ferii zimowych.