Original

Turbolandeskunde


 
Drużyna w składzie:
Marcin Ciesielski
Andrzej Muth
Agnieszka Przyszczypkowska
przeszła do II etapu konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO  OBSZARU JĘZYKOWEGO ” organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs  odbywa się pod patronatem  Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego(IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.

 

Cele konkursu:
· rozbudzanie i pogłębianie zainteresowani a krajami niemieckojęzycznymi,
· propagowanie wychowania proeuropejskiego,
· rozbudzenie otwartości na inne kultury,
· krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
· doskonalenie umiejętności wykorzystywania IT do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
· rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
· doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i w spółpracy w grupie,
· przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
· przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i udział w konkursach. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!