Original

Wybory Książek3 marca w ramach ogólnopolskiej akcji odbyły się w naszej szkole Wybory Książek.

 

Inicjatywa ma na celu ustalenie czytelniczych zainteresowań młodzieży. Ma być to cenną podpowiedzią dla władz, na jakie książki można przeznaczyć obiecane bibliotekom fundusze. Patronat nad wyborami objęła pani minister edukacji narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.

 

Koordynatorem akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”, która spośród autorów nadesłanych sprawozdań wylosuje tych, którzy otrzymają cenne nagrody książkowe.

 

 

 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję serdecznie dziękujemy.