Original

Zajęcia klasy 2B ChKA na UAM


 

W piątek, 16 stycznia  klasa 2B - Chemiczna Klasa Akademicka uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM. Uczniowie rozpoczęli zajęcia od warsztatów rachunkowych prowadzonych przez Panią prof. dr hab. Krystynę Nowińską, następnie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Annę Golczak, na których uczniowie zostali zapoznani z elementami izomerii optycznej. Po warsztatach uczniowie przeszli do laboratorium chemii nieorganicznej, gdzie zostali poinformowani o przepisach BHP, otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy. Po zapoznaniu się z opisem doświadczeń przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów. Po części laboratoryjnej uczniowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez Pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat: „Reakcje polimeryzacji i polikondensacji”. Profesor dokładnie omówił reakcje estryfikacji oraz kondensacji aminokwasów. Wyjaśnij mechanizmy reakcji SN1, SN2, SE1 i SE2. Omówił najważniejsze polimery naturalne i ich zastosowanie
.