Original

Zajęcia laboratoryjne na WCH UAM


W piątek, 7 listopada  klasa 2B - Chemiczna Klasa Akademicka uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM. Uczniowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat: „Metod otrzymywania soli”.
Po wykładzie przeszli do laboratorium chemii nieorganicznej, gdzie zostali poinformowani o przepisach BHP, otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy, następnie rozpoczęli pierwszą część zajęć doświadczalnych. Po zapoznaniu się z opisem doświadczeń przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów:

  1. Reakcja tlenku węgla (IV) z zasadą wapniową,
  2. Reakcja wodorotlenku baru z kwasem siarkowym (VI),
  3. Reakcja wodoroortofosforanu (V) sodu z wodą wapienną,
  4. Reakcja wodorotlenków litowców z solami miedzi (II), ołowiu (II), żelaza (III),
  5. Reakcja wodorotlenków miedzi (II), żelaza (III), ołowiu (II) z kwasem azotowym (V),
  6. Reakcja azotanu (V) sodu z chlorkiem sodu,
  7. Reakcja cynku z siarczanem (VI) miedzi (II),
  8. Reakcja miedzi z siarczanem (VI) cynku,
  9. Reakcja cynku z kwasem solnym,
  10. Reakcja żelaza z kwasem solnym.

Po każdym wykonanym doświadczeniu uczniowie zapisywali obserwacje oraz równania reakcji uzupełniając otrzymane karty pracy. Następnie rozpoczęła się druga część zajęć laboratoryjnych: „Metody rozdziału mieszanin”. Uczniowie mogli zobaczyć jedną z metod rozdziału mieszanin ciekłych czyli destylację. Potem przystąpili do rozdzielenia mieszaniny wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) oraz piasku. Było wiele emocji, radości, satysfakcji. Takie zajęcia na pewno rozbudzają zainteresowanie uczniów chemią. Nad wszystkim czuwały: pani prof. dr hab. Anna Gąsowska oraz pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska.