Original

Zajęcia na Wydziale Chemii


 Zajęcia na WCH UAM

24 października 14 odbył się blok zajęć edukacyjnych dla uczniów ChKA.
 
Uczniowie klasy IIIB brali udział w zajęciach powtórkowych do matury. Po wykładzie „Kinetyka i statyka chemiczna” wygłoszonym przez panią prof. dr hab. Teresę Łuczak maturzyści brali udział w seminarium, podczas którego rozwiązywali problemy z kinetyki chemicznej. Pierwszoklasiści uczestniczyli w pokazach eksperymentów chemicznych przygotowanych przez pracowników naukowych Zakładu Dydaktyki Chemicznej WCH UAM. Zobaczyć można było doświadczenia potwierdzające wpływ temperatury na szybkość reakcji, zastosowania ciekłego azotu, reakcję estryfikacji, spalanie tri-nitrocelulozy, usłyszeć można było wybuch mieszaniny piorunującej. Takie zajęcia na pewno pomogą naszym uczniom w rozwijaniu chemicznych zainteresowań.