Original

Partnerstwo szkół podpisane!


Dnia 11 września 2023 roku, podczas wizyty grupy uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami, doszło do podpisania partnerstwa szkół między  Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium w Schönebeck a VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   
Parterstwo oznacza regularne wymiany oraz wspólne projekty.