Original

Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki


W poniedziałek, 13 X 2014r. w auli szkoły odbył się wykład inaugurujący „Tydzień informatyki” obchodzony w ramach 25-lecia informatyki w VIII LO. Wykład pt „Wokół wyszukiwania binarnego” wygłosił p. dr Jakub Radoszewski, który jest absolwentem naszej szkoły z 2003r.

Miło nam ponformować, że kilka dni wcześniej p. Jakub otrzymał nagrodę im. Witolda Lipskiego za dokonania w dziedzinie algorytmiki i kombinatoryce tekstów.

Nagroda im. Witolda Lipskiego co roku przyznawana jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Tegoroczny laureat, 30-letni dr Jakub Radoszewski, jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związany od czasu studiów. W 2008 roku obronił pracę magisterską, a w 2012 uzyskał stopień doktora. Jakub Radoszewski był wyróżniany już w 2006 i 2007 roku, kiedy to zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium TP SA „Polskie Talenty”. Otrzymał także stypendium w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” i stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od czasu studiów doktoranckich utrzymuje współpracę z King’s College London

Serdecznie gratulujemy!