Original

Wykłady w roku szk. 2014/2015


 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

na rok akademicki 2014/2015
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a
 
Lp. Termin wykładu Nazwisko wykładowcy Tematyka wykładu

1

29.10.2014

godz. 11.00

Sala A

dr n.med.

Joalnta Florczak - Wyspiańska

 Neurologia
2

 19.11.2014

godz. 11.00

Sala B

 prof. dr hab.

Henryk Wysocki

 Kardiologia
3

 15.12.2014

godz. 11.00

Sala B

 dr hab. Maciej Cymerys  Nadciśnienie tętnicze
4

 .01.2015

godz. 11.00

Sala A

 prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska  Ginekologia
5

 10.02.2015

godz. 11.00

Sala B

 prof. dr hab. Katarzyna Łącka  Endokrynologia
6

 04.03.2015

godz. 11.00

Sala A

 prof. dr hab Maciej Krawczyński  Genetyka Kliniczna
7

 20.04.2015

godz. 11.00

Sala B

prof. dr hab. Jaromir Budzianowski  Botanika Farmaceutyczna
8

 .05.2015

godz. 11.00

Sala A

 dr Ewa Gajewska  Fizjoterapia
9

 09.06.2015

godz. 11.00

Sala A

 dr Joanna Łupicka  Anatomia
10

 21.09.2015

godz. 11.00

Sala A

 prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka  Stomatologia