Original

Segregujemy w 8 LO


My uczniowie koła "Code for Green" organizuje projekt społeczny – Segregujemy w 8 LO – który ma zachęcić ósemkowiczów do większej dbałości o środowisko, w szczególności gdy jest taka możliwość!
 
My – ósemkowicze – dlaczego (nie) segregujemy?
Mimo obecności PIĘCIU rodzaji koszy na śmieci na każdym piętrze, wielu z nas cały czas używa śmietników znajdujących się w salach, które nie są przeznaczone na konkretne typy odpadów. W związku z pojawieniem się koszy na bioodpady postanowiliśmy, że trzeba zachęcić Nas wszystkich do dbania o naszą planetę, aby planeta a mogła dbać o nas.
 
Co powinniśmy zmienić?
Każdy z nas zamiast wrzucać swoje śmieci do śmietników w salach, gdzie te odpady nie są segregowane automatycznie, może wyjść na korytarz, podejść do koszy na śmieci będących maksymalnie 10 kroków od sali lekcyjnej, rozprostować kości i wyrzucić śmieci do przeznaczonego do tego pojemnika.    
 
Jakie będziemy mieli z tego korzyści?
Dzięki niewielkim wysiłkom możemy zaoszczędzić sporo czasu naszym Paniom woźnym, które segregują śmieci z sal za Nas!!! Poza tym nasza postawa może przyczynić się do poprawy sytuacji środowiska oraz dbałości o Ziemię, a to jest podstawą dla naszej przyszłości jako ludzkości.
 
Czy segregujemy tylko w 8 LO?
Każdy z nas powinien pomyśleć nie tylko jako ósemkowicz, ale ogólnie jako człowiek, czy segreguje śmieci – nie kosztuje nas to praktycznie nic, a dzięki temu możemy zmienić otaczający nas świat. Powinniśmy zrobić „rachunek sumienia” z naszego dbania o planetę, naszych wysiłków o lepsze jutro.