Original

Zebranie Rady Rodziców


  Trzecie zebranie Rady Rodziców 
2022/23
odbędzie się w środę 23.11.2022 r.
o godz. 17.30
 
w formie stacjonarnej w sali 107
 
Porządek zebrania:
 
1.    Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2.    Przyjęcie protokołu z II Posiedzenia Rady z dnia 18.10.2022 r.
3.    Analiza aktualnego stanu finansów rady – informacja pani księgowej.
4.    Rozpatrzenie bieżących wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców.
5.    Informacje pana dyrektora o aktualnych wydarzeniach w szkole.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie Posiedzenia Rady.
 
Serdecznie zapraszają:
 
p. Michał Szymbarewicz
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców VIII LO