Original

Zajęcia warsztatowe


W październiku zaczynamy zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Spotkania Klasowych Liderów” dla uczniów klas pierwszych. W semestrze zimowym będą to zajęcia z „Wprowadzenia do matematyki finansowej i ekonometrii”. Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki - godz. 16:45-18:15 (1 grupa) lub czwartki 16:45-18:15 (2 grupa), począwszy od tygodnia 6-9.10.2014. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach, po ukończeniu 5 semestralnego cyklu zajęć mogą liczyć na różne korzyści np. uroczysta inauguracja z wręczeniem indeksów, pomoc kół i organizacji studenckich oraz wykładowców, dostęp do zasobów biblioteki uniwersyteckiej (na miejscu) i co najważniejsze „specjalne” potraktowanie przy rekrutacji na nasz wydział.

Prosimy aby chętni uczniowie jak najszybciej zgłaszali się do dyr. Wośkowiak - Kopeć z podaniem dnia, który najbardziej im odpowiada. Liczba miejsc jest niestety ograniczona.

Z pozdrowieniami
dr Przemysław Garsztka
pełnomocnik Dziekana WIGE
ds. kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi