Original

Duma naszej szkoły


 

W dniach 19 - 24 września 2014r. w Warszawie odbyły się międzynarodowe finały 26 - ego Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2014 Warsaw).
Polskę reprezentowali trzej młodzi naukowcy, w tym Jerzy Szuniewicz - nasz uczeń z klasy III C FKA, który przedstawiał projekt badawczy pt. „Optymalizacja procesu sprzęgania pojedynczych fotonów do światłowodów jednomodowych przy użyciu algorytmu genetycznego i przestrzennego modulatora światła”.
Jerzy swój projekt wykonał na Wydziale Fizyki UAM, pod opieką Pana dr. Krzysztofa Dobka w Zakładzie Elektroniki Kwantowej i w Centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Jury EUCYS 2014 Warsaw przyznało właśnie temu projektowi  nagrodę firmy Intel - wyjazd na targi naukowe Intel ISEF w USA (maj 2015r.).
 
Przypominamy, że w/w projekt wcześniej zdobył pierwsze miejsce w finale polskich eliminacji 26. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i drugie miejsce w finale Międzynarodowego Konkursu Naukowego E(x)plory 2014r.
 
 
 
Jerzy Szuniewicz o swoim projekcie:
Informatyka kwantowa i kryptografia kwantowa niosą ze sobą ogromny potencjał, wiele ich metod jest już skutecznie wykorzystywanych komercyjnie. Wiele spośród efektów kwantowych najłatwiej jest zaobserwować wykorzystując pojedyncze fotony. Aby jednak sprawnie stosować fotony muszą być one sprzęgnięte (wprowadzone) do światłowodów.  W moim projekcie zajmuję się optymalizacją sprzęgania fotonów do światłowodów, a innowacyjność pracy wynika z połączenia przestrzennej modulacji pojedynczych fotonów oraz algorytmów genetycznych. Uzyskane wyniki jasno pokazują potencjał metody w wielu zastosowaniach, szczególnie bazujących na pojedynczych.