Original

Plan pracy ChKA


Plan pracy ChKA w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
na rok szklony 2014/2015


Klasa III B

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2014),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (marzec, kwiecień 2015).
 2. Udział w warsztatach przygotowujących do matury, prof. dr hab. Teresa Łuczak (listopad 2014, luty 2015)
  • kinetyka chemiczna,
  • termodynamika chemiczna,
  • elektrochemia.
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „III Akademi Projektów Chemicznych” (30 stycznia 2015) na temat: „Doskonała symetria kryształu”.
 4. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XVIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2015).
 5. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego.

Klasa II B

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2014),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (marzec, kwiecień 2015).
 2. Laboratorium z chemii nieorganicznej- (np.: metody otrzymywania soli), pani prof. dr hab. Anna Gąsowska (listopad 2014).
 3. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „III Akademię Projektów Chemicznych” (30 stycznia 2015) na temat: „Doskonała symetria kryształu”.
 4. Organizacja międzyszkolnej uroczystości połączonej z konkursem na najlepsze sprawozdanie z pracy badawczej na temat: „Doskonała symetria kryształu” (styczeń 2015).
 5. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XVIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2015).
 6. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (marzec 2015).
 7. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Człowiek, chemia, medycyna” na VII Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2015).
 8. Udział uczniów w „VII Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2015).
 9. Laboratorium z technologii chemicznej- pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska (maj 2015).
 10. Wycieczka dydaktyczna do zakładu przemysłu chemicznego.

Klasa I D

 1. Udział w wykładach WCH UAM
  • wykład inaugurujący dla klas akademickich (październik 2014),
  • wykłady otwarte na WCH UAM (marzec, kwiecień 2015).
 2. Zwiedzanie gmachu, pracowni, biblioteki Collegium Chemicum Novum(październik 2014).
 3. Zajęcia laboratoryjne (w 10 osobowych grupach), zorganizowane przez nauczycieli chemii w pracowniach chemicznych VIII LO – pipetowanie, miareczkowanie, prażenie, elementy chemii analitycznej (październik, listopad 2014 i maj, czerwiec 2015).
 4. Przygotowanie, przez każdego ucznia, sprawozdania z pracy badawczej na „III Akademię Projektów Chemicznych” (30 stycznia 2015) na temat: „Doskonała symetria kryształu”.
 5. Udział uczniów w pokazach chemicznych zorganizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii UAM – dr Piotr Jagodziński (październik 2014 i marzec 2015).
 6. Przygotowanie przez uczniów pokazów eksperymentów chemicznych na drzwi otwarte w VIII LO (marzec 2015).
 7. Udział w zajęciach zorganizowanych przez WCH UAM w ramach  XVIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (marzec lub kwiecień 2015).
 8. Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat: „Człowiek, chemia, medycyna” na VII Sympozjum Naukowe w XVI LO w Krzesinach (marzec 2015).
 9. Udział uczniów w „VII Sympozjum Naukowym” i „Dniu Nauki” w XVI LO w Krzesinach (marzec 2015).
 10. Wycieczka dydaktyczna do kopalni soli w Kłodawie.