Original

FKA 2019/2020


SPRAWOZDANIE
FIZYCZNA KLASA AKADEMICKA
rok. szk. 2019/20
 
  1. Zajęcia młodzieży na UAM
 
1.      Dwie grupa po 10 osób (2c) wykonywały doświadczenia studenckie w Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego ( terminy: 20-09-19; 18-10-19; 25-11-19;
28-02-20 )
Tematyka:
wyznaczanie gęstości za pomocą wagi analitycznej, sprawności czajnika, oporu właściwego przewodnika, współczynnika sprężystości sprężyny, ogniskowej soczewki, sprawności transformatora, okresu drgań wahadła, współczynnika załamania światła
praca z mikroskopem, budowanie układów optycznych i elektronicznych
warsztaty ze światłem laserowym
skalowanie amperomierza, woltomierza, wyznaczanie oporów wewnętrznych mierników
badanie ogniwa Leclanchego, własności ferromagnetyków, własności magnetycznych kryształów
  
  1. Zajęcia na Politechnice Poznańskiej
Bloki wykładowo – doświadczalne dla klas IcP i IIc ilustrujące prawa przyrody w ramach tematów w ramach cyklu spotkań Sekrety Fizyki
„Fizyka w medycynie”
„Szalona strona fotografii – czyli jak uwiecznić wybuch bomby atomowej” na
„Jak napisać pierwszy program na komputer kwantowy?”
 
 
  1. Zajęcia w PAN w Poznaniu
Wykład dla klasy 2c
„Auksetyki - materiały inne niż wszystkie”
 
  1. Klasa IcP i IIc uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Technika w Berlinie (październik 2019)
 
  1. Dla klasy I cP, IIc i III c odbywają się cykliczne zajęcia dla osób zainteresowanych:
prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów w celu poprawy jakości kształcenia w ramach projektu UE „Poprawa jakości kształcenia”
przygotowanie do matury z fizyki
przygotowanie do olimpiad (Maksym Ratajski kl. IIa - finalista Olimpiady Fizycznej – naucz. Paweł Saneluta; oraz Wojciech Bohdan kl. IIIc – półfinalista – Olimpiady Wiedzy Technicznej; Szymon Antkowiak kl. IIIb -  finalista - Olimpiady Astronomicznej)
spotkania przygotowawcze do ogólnopolskich konkursów: „Lwiątko” oraz „Eureka” (mimo iż konkursy te niestety nie odbyły się z powodów pandemii)