Original

Apel Rady Rodziców


Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie pandemią wirusa COVID‐19 i tymczasowe zamknięcie placówek edukacyjnych) zwracamy się z uprzejmą prośbą do uczniów VIII LO o powstrzymanie się od spotkań towarzyskich nie tylko w trakcie tygodnia, ale również w weekendy. Mamy nadzieję, że tak solidarną postawą przyspieszymy zakończenie kwarantanny i zapobieżemy choć w części rozprzestrzenianiu się wirusa.

Z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

19.03.2020