Original

Solne szaleństwo


W piątek, 29 listopada, klasa 2e PKM uczestniczyła w bloku zajęć edukacyjnych na Wydziale Chemii UAM.
Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego szkolenia BHP, po którym uczniowie otrzymali instrukcję doświadczeń i karty pracy, a następnie przystąpili do samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń, których celem było otrzymywanie soli.
 
Młodzież przeprowadzała reakcje: tlenku węgla(IV) z zasadą wapniową, tlenku miedzi(II) z kwasem solnym, diwodoroortofosforanu(V) sodu z wodorotlenkiem wapnia, wodorotlenków miedzi(II), żelaza(III), ołowiu(II) z kwasem azotowym(V), azotanu(V) srebra(I) z chlorkiem sodu i jodkiem potasu, cynku z siarczanem(VI) miedzi(II), miedzi z siarczanem(VI) cynku, cynku z kwasem solnym, żelaza z siarczanem (VI) miedzi(II), siarczanu(VI) miedzi(II), azotanu(V) ołowiu(II), chlorku żelaza (III) z zasadą sodową.
 
Po każdym wykonanym doświadczeniu uczniowie zapisywali obserwacje oraz równania reakcji. Po zajęciach laboratoryjnych młodzież wysłuchała wykładu wygłoszonego przez pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat: „Metod otrzymywania soli oraz ich właściwości”.