Original

Podsumowanie IKA 2018/19


Sprawozdanie z przebiegu realizacji innowacji pedagogicznej IKA
I. Działalność:
 • 21 IX 2018r. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji „PoznanBombeRoadshow” poświęconej ENIGMIE.
 • 25 IX 2018r. - wykład Inaugurujący IKA –„Crowdsourcing kiedyś, dziś i jutro", Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska, dr inż. Szymon Wąsik.
 • 28 IX 2018r. - udział uczniów w „Nocy naukowców” na poznańskich uczelniach.
 • Od X 2018r. – kółko robotyki KRÓL dla początkujących i średniozaawansowanych na terenie szkoły.
 • Od X 2018r. – uczestnictwo uczniów w zajęciach algorytmicznych Koła Olimpijskiego dla zaawansowanych na Wydziale Informatyki PP
 • 08 X–12 X 2018r. – Tydzień Informatyki IKA
ü   Warsztaty programistyczne przygotowujące do rozwiązywania zadań w warunkach konkursowych (przygotowanie zadań, testów, sprawdzarki)
ü   Wykłady: 
Poniedziałek, 8 X 2018r.
dr inż. Przemysław Zakrzewski, „Internet rzeczy”
Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji WI PP 
Wtorek, 9 X 2018 r.
dr hab. inż. Mikołaj Morzy, „Algorytmy, które piszą, malują i śnią. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja”,
Zakład Systemów Informatycznych WI PP 
Środa, 10 X 2018 r.
mgr inż. Marek Wydmuch,  „Drzewa decyzyjne”
Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji WI PP 
Czwartek, 11 X 2018 r.
dr Bartosz Naskręcki, „Wielomiany wielu zmiennych. Co to zmienia?”
Zakład Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej WMI UAM 
Piątek, 12 X 2018 r.
dr inż. Michał Szychowiak, „Przetwarzanie rozproszone”
Zakład Systemów Informatycznych WI PP
 
 • 19 X 2018r. Organizacja szkolnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej.
 • 13 XI 2018r. Organizacja edycji XII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.
 •  X 2018r. wycieczka do centrum działu IT EGNYTE Poland
 • 10.01.2019r. udział w panelu dyskusyjnym „Nowe trendy w multimediach”
 • 7.06.2019r. Wycieczka dydaktyczna, klasa 2A, WMI UAM, 2 wykłady o tematyce programowania gier, konkurs PixBlocks Game Jam 2019
 • 13.06.2019r. Wycieczka dydaktyczna, klasy 2A i 1A, WI PP, panele dyskusyjne: New trends in multimedia technologies
 
II. Sukcesy z konkursów i olimpiad:
·         XXVI Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna – 1 uczeń w II etapie;
·         XIII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Bóbr” – 6 laureatów, 3 wyróżnienia
·         Konkurs programowania gier „PixBlocks Game Jam 2019” – I miejsce i III miejsce w grupie Python,
·        Z okazji 25-lecia Olimpiady Informatycznej odbyła się jubileuszowa konferencja "W poszukiwaniu wyzwań" prezentująca światowe sukcesy polskich informatyków (Sala Londyn, PGE Narodowy, Warszawa, 17-ego września 2018r.).
Nasza szkoła – VIII LO znalazła się w zestawieniu szkół, które w 25-letniej historii Olimpiady wprowadziły więcej niż pięciokrotnie co najmniej dwóch uczniów do zawodów finałowych.
Wśród 19-stu wyróżnionych nauczycieli, których uczniowie wielokrotnie zdobywali tytuły finalistów / laureatów OI jest – mgr inż. Alina Gościniak.