Original

Wrześniowe zebrania z Rodzicami


Poniedziałek 9 września - rodzice uczniów klas I

Po szkole podstawowej

Godz. 17.30 - spotkanie w salach z wychowawcami, godz. 18.30 - aula, spotkanie z dyrektorem

Po gimnazjum

Godz. 17.30 - aula, spotkanie z dyrektorem, godz. 18.30 - spotkanie w salach z wychowawcami

Wtorek 10 września - rodzice uczniów klas II i III

Klasy II

godz. 17.30 - aula, zebranie z dyrektorem, godz. 18.30 - zebranie z wychowawcą

Klasy III

godz. 17.30 - zebranie z wychowawcą, godz. 18.30 - aula, zebranie z dyrektorem,