Original

Ranking Perspektyw uczelni wyższych


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz pierwszy znalazł się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. 
Najwyższa pozycja w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych w kategorii uczelni ekonomicznych jest efektem konsekwentnego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej.
W zestawieniu ogólnym Rankingu Uczelni Akademickich obejmującym 90 szkół wyższych UEP zajmuje 13 miejsce, o 4 pozycje wyżej w stosunku do ubiegłorocznego notowania.
Szkoły wyższe oceniano w 10 grupach kryteriów:  Prestiż akademicki, Absolwenci na rynku pracy, Opinia kadry, Preferencje pracodawców, Ekonomiczne losy absolwentów, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Publikacje, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Od 2013 roku nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w ramach Ekonomicznych klas Akademickich. Z tym większą radością przyjęliśmy informację o sukcesie zaprzyjaźnionej Uczelni. Jesteśmy dumni ze współpracy naszej szkoły z tak znamienitym partnerem. Wierzymy, że nasi absolwenci zasilą szeregi studentów UEP.
Życzymy Państwu dalszych sukcesów.

Poniżej list od Pana Rektora Żukowskiego, który komentuje osiągnięcie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu pozycji lidera wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.