Original

Kolejny sukces KRÓLa


Reprezentacja naszej szkoły z koła robotycznego „KRÓL” w składzie: Piotr Lesicki 1A IKA, Wojciech Cieślak 1A IKA, Piotr Polak 2C FKA, Wojciech Bohdan 2C FKA i Andrzej Gauza 2A IKA 8 czerwca 2019r. wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Robotycznym  „µBot 2019” im. Agnieszki Tarnówki-Stec organizowanym  przez V LO w Krakowie.
 
Nasi zawodnicy (Andrzej Gauza i Wojciech Bohdan) zajęli pierwsze miejsce w kategorii OPEN LineFollower.
 

Pozostałe 3 roboty, które zostały zbudowane na zajęciach koła robotycznego brały udział w walkach „minisumo”.
 
Serdecznie gratulujemy!