Original

Sukces pożarniczy


W dniach 31 maja - 2 czerwca w Złotym Potoku (woj. śląskie) odbył się Finał Centralny XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", w którym Marek Regdosz wziął udział jako jeden z dwóch reprezentantów województwa wielkopolskiego w III grupie wiekowej.

Aby mieć możliwość uczestnictwa na najwyższym szczeblu konkursu musiał wcześniej wygrać eliminacje gminne, powiatowe
i wojewódzkie.

W Finale uczestniczyło 96 osób (po 2 z każdego województwa w każdej z 3 kategorii wiekowych).

Pierwszy etap polegał na napisaniu  testu składającego się z 40 pytań dotyczących tematyki pożarniczej, zasad funkcjonowania Związku OSP RP, prewencji, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych, a także tradycji i historii ruchu strażackiego w Polsce i na świecie.

5 osób z najlepszymi wynikami z testu dostało się do II etapu - składającego się z 3 zadań praktycznych (z zakresu ratownictwa medycznego, taktyki działań ratowniczych i wyposażenia technicznego) oraz 2 pytań teoretycznych, tzw. ustnych (dotyczących zasad zabezpieczeń przeciwpożarowych i struktury Z OSP RP).

Po zaciętej rywalizacji z konkurentami Marek  zajął I miejsce w III grupie wiekowej, co daje mu możliwość uczestnictwa
w przyszłym Finale bez brania udziału w eliminacjach.

Dyplom oraz nagrody rzeczowe i stypendium otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Głównego Z OSP RP - druha Waldemara Pawlaka, byłego Komendanta Głównego PSP - gen. bryg. Zbigniewa Meresa, nadbryg. Jacka Kleszczewskiego - Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Krzysztofa Sosnowskiego - przedstawiciela KRUSu.

Serdecznie gratulujemy!