Original

Kolorowe szachownice


Ogólnopolski Sejmik Matematyków jest konkursem, w którym uczniowie przygotowują pod okiem nauczyciela matematyczną pracę na wybrany temat.

W bieżącej edycji Klaudia Tarabasz, uczennica klasy 2B MKA, została zakwalifikowana do finału za pracę napisaną pod okiem p. dr. Bartłomieja Bzdęgi pod tytułem ,,Nie tylko kolorowe szachownice''.

Finał, podczas którego uczniowie będą prezentować wyniki swoich prac, odbędzie się w Szczyrku, w dniach 7-10 czerwca 2019r.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
http://pm.katowice.pl/matematyka/ogolnopolski-sejmik-matematykow/