Original

ABC farmacji


We wtorek 2 kwietnia naszą szkołę odwiedziła pani prof. dr hab. n. farm. Janina Lulko kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego Poznań.
Pani Profesor wygłosiła wykład pt. „ABC farmacji”, który wysłuchali uczniowie klas: 1E, 1F, 2D i 2E. Nasi uczniowie dowiedzieli się jakie kierunki czekają na nich na Wydziale Farmacji:
  • Farmacja
  • Kosmetologia
  • Analityka medyczna
  • Inżynieria farmaceutyczna
  • Analityka kryminalistyczna i sądowa.
Podczas wykładu słuchacze usłyszeli o sposobach produkcji leków, czynnikach wpływających na szybkość ich wchłaniania oraz wymaganiach jakie muszą spełnić substancje lecznicze , aby wejść na rynek.