Original

Biologia UAM


11 lutego 2019 roku klasa 2F pod opieką wychowawcy uczestniczyła w wykładach i warsztatach na wydziale biologii UAM w ramach Dni Akademickich.

Największym zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.
Podczas zajęć z hydrobiologii analizowaliśmy „Wpływ obecności sinic/ zielenic na częstotliwość ruchu postabdomenu (zaodwłoka) zrzucającego cząstki pokarmu, które nie uległy strawieniu u rozwielitki”. Okazało się, że nitkowate sinice zatykają komorę filtracyjną i dlatego rozwielitka ruchem postabdomenu czyści komorę filtracyjną (częstość ruchów 20/2min.), podczas gdy pojedyńcze komórki zielenic nie zatykają komory (częstość ruchów 10/2min.)
Biomonitoring Warty na podstawie zoobentosu (bezkręgowce denne) wykazał bardzo małe zróżnicowanie gatunków co świadczy o średniej lub złej jakości wody.
Podczas warsztatów sinicowych prowadziliśmy obserwacje mikroskopowe i rozpoznawaliśmy gatunki sinic na podstawie przygotowanych przez prowadzących kluczy do ich oznaczania.
Zajęcia „ Mały, wielki chromosom” polegały na wyizolowaniu chromosomów olbrzymich z larw Drosophila melanogaster, wybarwieniu orceiną i obserwacji mikroskopowej.
 
11 luty 2019r. – klasa 2 F
 
godz.9.00 – rozpoczęcie Dni Akademickich – przemówienie władz dziekańskich
godz. 9.15 – 9.55 „Lanie wody, czyli o rzeczach ważnych i najważniejszych”
wykład dr hab. prof. UAM Piotr Klimaszyk
  Grupa 1 Grupa 2
10.15-11.45 „Mały wielki chromosom"
dr A. Wojnicka-Półtorak (G)
„Jak mózg nas oszukuje, czyli o iluzjach wzrokowych"
dr S. Trambacz-Oleszak (s. owalna)
12.15-13.45 „Biomonitoring zbiorników wodnych"
dr hab. P. Klimaszyk (0.10)
„Warsztaty sinicowe"
dr A. Budzyńska, dr hab. A. Kozak (Z1)
14.00-15.30 „Interakcje między organizmami"
dr Ł. Wejnerowski (BZ1)
„Małe sekrety komórek roślinnych w powiększeniu"
dr hab. J. Gzyl (BZ2)