Original

1F w laboratorium


W piątek, 15 lutego 2019 r. uczniowie klasy 1F mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt oraz Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Zajęcia rozpoczęły się od bardzo ciekawego wykładu pani dr hab. Katarzyny Szkudelskiej pt. „Regulacja metabolizmu komórek tłuszczowych”, a następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i przystąpili do praktycznych zajęć laboratoryjnych – każda z grup uczestniczyła we wszystkich zajęciach.
Pod czujnym okiem pani dr hab. Katarzyny Szkudelskiej uczniowie z pierwszej grupy mierzyli intensywność lipolizy poprzez określenie stężenia glicerolu uwolnionego z komórek tłuszczowych najądrza szczura  do buforu inkubacyjnego.
W tym samym czasie druga grupa wysłuchała krótkiego wykładu pani dr hab. Eweliny Warzych-Plejer pt. „Zapłodnienie in vitro – jak wybrać najlepsze gamety?”, a następnie uczniowie samodzielnie oceniali przydatność gamet do procedury in vitro przy użyciu mikroskopów optycznych. Ocenie podlegały zarówno gamety męskie – plemniki buhaja oraz komórki jajowe świni, które należało własnoręcznie wyizolować z jajników, przy pomocy strzykawki z igłą.
Opuściliśmy mury Uniwersytetu Przyrodniczego pełni pozytywnych, niezapomnianych wrażeń i mamy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości uczestniczyć w podobnym przedsięwzięciu.
 
Zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości pani dr hab. Katarzyny Szkudelskiej, która była pomysłodawcą i organizatorem warsztatów – jeszcze raz serdecznie pani dziękujęmy.

Galeria >>>