Original

Chluba VIII LO


Pod koniec roku 2018 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy doktorskie i prace będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Laureatów 10 nagród za osiągnięcia habilitacyjne i 25 wyróżnień za rozprawy doktorskie wyłoniono spośród ponad 400 nominowanych do nich naukowców z całej Polski.

Wśród wyróżnionych jest absolwent VIII LO Poznań z 2003r, aktualny pracownik naukowy na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej pan dr hab.inż Miłosz Kadziński, który otrzymał nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: „Metodyka komputerowego wspomagania decyzji oparta na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań”.

Pan dr Kadziński otrzymał również w 2018r. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (to jest w Polsce ten sam poziom ważności co Nagroda Premiera, bo tylko 10 habilitacji w całym kraju się wyróżnia w danym roku), a p. dr dostał w jednym roku obydwie nagrody jako 2. w historii.

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/dr-hab-inz-milosz-kadzinski-laureatem-nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego .

Do tych dwóch prestiżowych nagród należy dodać jeszcze Nagrodę Finałową w ramach programu Nagrody Naukowe Polityki w dziedzinie nauk technicznych:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1768662,1,milosz-kadzinski-finalista-nagrod-naukowych-polityki.read

Przepełnieni dumą serdecznie gratulujemy naszemu absolwentowi!