Original

Tydzień SSC/BPO


W ramach tygodnia BPO/SSC organizowanego przez Urząd Miasta Poznania dwie klasy miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w firmach branży SSC/BPO. Firmami tymi była – firma EGNYTE Poland, której działaniu miała okazję się przyjrzeć klasa 3A i firma Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., której działaniu miała okazję przyjrzeć się klasa 3G. Jednego dnia pracownicy odwiedzający naszą szkołę opowiadali o działaniu firmy, przedstawiali profil jej działalności i jakie są kwalifikacje potrzebne aby móc podjąć pracę. Drugiego dnia uczniowie mieli okazję zwiedzić firmę i przyjrzeć się warunkom pracy.
Business Process Outsourcing (BPO) to centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy działające w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości czy obsługi informatycznej. Shared Services Centers (SSC) to centra usług wspólnych, czyli wydzielone z firmy macierzystej działy lub samodzielne podmioty gospodarcze przeniesione poza granice kraju, z którego pochodzi firma.

Klasa 3A IKA w EGNYTE Poland

Klasa 3G EKA w Franklin Templeton
Investments Poland Sp. z o.o