Original

1B ChKA z wizytą na Wydziale Chemii UAM


Pokazy eksperymentów chemicznych
 
W dniu 28 marca 2014 roku 1b ChKA wzięła udział w pokazie eksperymentów chemicznych zorganizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii UAM.
 
W pierwszej części pokazów wykonywane były eksperymenty chemiczne poruszające zagadnienia z zakresu:
  • Kinetyki reakcji chemicznych
  • Badania właściwości fizycznych i chemicznych różnych substancji
  • Stany skupienia materii – azot w postaci ciekłej
  • Procesu utleniania-redukcji
  • Specyficzne właściwości gazów
W drugiej części pokazów eksperymenty chemiczne poruszały zagadnienia z zakresu:
  • Strącanie osadów, koloidy i efekt Tyndalla
  • Utlenianie substancji – reakcje wybuchowe
  • Wpływ powierzchni właściwej na przebieg reakcji chemicznej
  • Reakcje metali z parą wodną – otrzymywanie wodoru i wodorotlenków
  • Właściwości wodoru i energia odnawialna